ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ช่างเทคนิค 4 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุมการใช้เครื่อง CNC           1 อัตรา
 • ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติ             1 อัตรา
 • ซ่อม-สร้าง Jig firture               2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, ช่างกล, ไฟฟ้า, สาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

Engineer 5 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ประสานงาน จัดทำ ควบคุมเอกสาร New Model   ในกระบวนการผลิต                                    3 อัตรา
 • งานตรวจสอบคุณภาพ ของชิ้นส่วน และชิ้นงานประกอบ จัดทำหรือรวบรวมเอกสาร PPAP,APOP     1 อัตรา
 • ควบคุม ดูแล จัดเก็บเอกสารด้านวิศวกรรฒ Drawing                                                       1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • หญิง ปริญญาตรี วศ.บ. อุตสาหกรรม, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

STAFF 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 •  ควบคุมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย
 •  ออกเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการขาย ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • หญิง ปริญญาตรี สาขา วทบ.เคมี
 • หญิง ปริญญาตรี สาขา บัญชี , การจัดการทั่วไป

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

Assistant Chief Staff 2 อัตรา

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ด้านระบบและข้อกำหนดของ ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 (APQP, PPAP, FMEA, CP, SPC, MSA)
 • จัดทำแผน ดำเนินการตรวจติดตาม Internal Auditor

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศศิธร , คุณอารีรัตน์

โทรศัพท์               : 02-338-1535 ต่อ 1420
ช่องทางการสมัครงาน >> สมัครด้วยตนเอง
                          >> E-mail :mailaddr
                          >> www.metco.co.th
 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.