ร่วมงานกับเรา

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน ค่าอาหาร
ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง เครื่องแบบพนักงาน
รถรับ-ส่งพนักงาน ประกันชีวิต ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจพนักงาน
กองทุนสงเคราะห์ฌาปนกิจครอบครัว เงินสวัสดิการต่าง ๆ
(เงินช่วยกรณีอุปสมบท, คลอดบุตร, แต่งงาน)
การลาพักผ่อนประจำปี

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ช่างเทคนิค 4 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก           3 อัตรา
 • สนับสนุนงานตรวจสอบคุณภาพ    1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย (ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์, ช่างกล, ไฟฟ้า, สาขาที่เกี่ยวข้อง

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

Engineer 5 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ประสานงาน จัดทำ ควบคุมเอกสาร New Model                                                          2 อัตรา
 • งานตรวจสอบคุณภาพ ของชิ้นส่วน และชิ้นงานประกอบ จัดทำหรือรวบรวมเอกสาร PPAP,APOP     2 อัตรา
 • ซ่อม-ออกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก                                                                     1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี วศ.บ. อิเล็คทรอนิกส์, เครื่องกล, อุตสาหการ, แม่พิมพ์พลาสติก
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 & IATF 16969 (พิจารณาเป็นพิเศษ)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

เจ้าหน้าที่ QA (English Speaking) 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 •  สนันสนุนงาน New Model และร่วมประชุมกับลูกค้าอเมริกา  1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด-อ่าน-เขียน)

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

 

เจ้าหน้าที่ดูแลสารเคมีอันตรา 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 • ควบคุมและดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี สาขา วทบ.เคมี

โรงงานสมุทรปราการ

●METCO 2 ถ.บางนา-ตราด กม.25

metco2-map-bg-white-1200

<<CLICK

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

(ประจำโรงงาน METCO 1 รามอินทรา)

ลักษณะงาน

 • บริหารงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ พัฒนาระบบการบริหาร งานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,กฎหมาย
 • ประสบการณ์บริหารทรัพยากรมนุษย์, แรงงานสัมพันธ์ในโรงงาน 8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ดูแลพนักงานไม่ต่ำกว่า 300 คน
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน, ระบบคุณภาพ ISO 9001,14001, OHSAS

โรงงานรามอินทรา

●METCO 1 รามอินทรา

<<CLICK

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณศศิธร , คุณอารีรัตน์

โทรศัพท์               : 02-338-1535 ต่อ 1420
ช่องทางการสมัครงาน >> สมัครด้วยตนเอง
                          >> E-mail :mailaddr
                          >> www.metco.co.th
 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.