สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

photo-of-presidentขอบพระคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

   สถานการณ์แวดล้อมภายนอกในรอบปีบัญชีนี้จะสังเกตเห็นว่าสหรัฐฯ มีเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางขยายตัวเนื่องจากได้รับผลจากปัจจัยหนุนเศรษฐกิจให้กระเตื้องขึ้นโดยการลดภาษีและการออกมาตรการกระตุ้นการคลัง ในทางตรงข้ามประเทศจีนได้เกิดภาวะการส่งออกชะงักงันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีเบื้องหลังอยู่ที่นโยบายกีดกันการค้าของสหรัฐฯ จนเริ่มเกิดผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในตามมา

   สำหรับประเทศไทย อุปสงค์ภายนอกโดยการชักนำของเศรษฐกิจโลกที่มีความมั่นคงได้ผลักดันการส่งออกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงทำให้การบริโภคส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว สถานการณ์แวดล้อมของเครือมูราโมโต้ก็เช่นกัน แม้ไม่สามารถมองในแง่บวกได้ แต่หากอ้างอิงตามเศรษฐกิจโลกที่ไปได้ดีดังกล่าวนี้ ก็ประมาณการได้ว่าการปิดบัญชีของเครือในรอบนี้จะคงรักษาผลกำไรไว้ได้

   การปิดบัญชีปีงบประมาณ 2018 ของ METCO สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ถึงแม้มีธุรกิจที่กำลังดำเนินไปสู่การปิดตัวลง เช่น แผงควบคุม (Car Center Panel Unit) หรือ Single CD Player แต่ก็ยังมีปัจจัยบวก เช่นการขยายตัวของธุรกิจกุญแจนิรภัย (Keyless), การได้รับออเดอร์ใหม่ของระบบนำทางในรถยนต์ เป็นต้น

   นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสาร อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร ก็ขยายตัวอย่างราบรื่น จึงมั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรม การปรับปรุงรายรับ-รายจ่าย เช่น การลดต้นทุนการผลิต ได้โยงไปสู่ความสำเร็จในการสร้างผลกำไรได้ในรอบนี้

   จากนี้ไปเราก็จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตอนสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนส่งเสริม การปฏิรูปเทคโนโลยีและปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานะความเป็นเลิศในภาพรวมต่อไป

   เราจะดำเนินการทบทวนแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาวโดยอิงตามสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพื่อให้กลยุทธ์ทางธุรกิจมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา และนับจากนี้ก็จะมุ่งมั่นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและระบบการบริหารจัดการต่อไป

   เช่นเดียวกับหน่วยงานควบคุมที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงโดยการคาดการณ์ล่วงหน้าหนึ่งก้าวอยู่เสมอ เราจึงตั้งใจจะดำเนินการเสริมสร้างการควบคุมภายในองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็น Public Company เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสูงยิ่งขึ้นไป

   ในปัจจุบันนี้ถึงแม้เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในภาวะมั่นคงก็ตาม แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่สามารถมองในแง่บวกได้ ทั้งยังมีปัจจัยที่น่าวิตกในเรื่องภาระค่าแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์แรงงานที่ตามมาพร้อมกับความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนและสภาพสังคมไทยที่กำลังมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

   METCO เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.1987 ซึ่งล่วงเลยมา 31 ปีแล้ว เราได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆ ในฐานะองค์กรธุรกิจ ซึ่งในระหว่างนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากจวบจนทุกวันนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับความไว้วางใจ การสนับสนุน และความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านต่อไป

นายโยอิจิ มูราโมโต้
ประธานกรรมการ

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.