ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการกระจายการถือหุ้น

ธันวาคม 2561 PDF 41KB
กันยายน 2561 PDF 31KB  
ธันวาคม 2560 PDF 842KB
กันยายน 2560 PDF 45KB  
ธันวาคม 2559 PDF 842KB
กันยายน 2559 PDF 53KB  
ธันวาคม 2558 PDF 58KB  
กันยายน 2558 PDF 53KB  
ธันวาคม 2557 PDF 57KB  
กันยายน 2557 PDF 53KB  
ธันวาคม 2556 PDF 56KB  
กันยายน 2556 PDF 53KB  

 

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.